Skip to Content

No: 104

Tarih: 26/06/2020

Konu:

Çin menşeli kilit eşyasına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, aşağıdaki ürünlere uygulanan dampinge karşı kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Menşe Ülke

GTİP

Tanım

Meri Önlem

Çin Halk Cumhuriyeti

8301.40.11.00.00

silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

4 ABD Doları/Kg.

8301.40.19.00.11

soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

8301.40.19.00.19

diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

8301.60.00.00.11

kapı kilidi silindirleri (barel)

8301.60.00.00.19

yalnız kapı kilitleri için kilit kasası

 

GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

Ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı vb. ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, süresi içerisinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

Meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94