Skip to Content

No: 101

Tarih: 24/06/2020

Konu:

ABD ve Almanya menşeli polivinil klorür için uygulanan önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


24 Haziran 2020 Tarihli ve 31165 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, ABD ve Almanya menşeli 3904.10.00.00.19 GTİP’inde “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” (PVC-S) olarak yer alan renksiz düzcam ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir. Ürüne yönelik olarak mevcut dampinge karşı önlem, ABD için CIF bedelin %18,81’i ve Almanya için CIF bedelin %16,44’ü olarak uygulanmaktadır.

Ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı vb. ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, bildirimin gönderildiği tarihten 37 gün içerisinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94