Skip to Content

No: 93

Tarih: 03/06/2020

Konu:

9603.21.00.00.19 GTİP’li diş fırçası ithalinde uygulanan korunma önlemini uzatma soruşturması açıldı.


3 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/03 sayılı Tebliğ ile, 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan koruma önlemini uzatma soruşturması açılmıştır.

Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti Ticaret Bakanlığı internet sayfasından indirilir. İlgili soru formunu 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde doldurup İthalat Genel Müdürlüğüne gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

2017/10797 sayılı BKK’daki mevcut önlem ise aşağıdaki gibidir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

1. Dönem 
(03.02.2018 –02.02.2019)

2. Dönem
(
03.02.2019 –02.02.2020)

3. Dönem
(03.02.2020 –02.02.2021)

9603.21.00.00.19

Diğerleri

0,23 ABD Dolan /Adet

0,22 ABD Doları /Adet

0,21 ABD Doları /Adet

 
 
Bu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 
Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94