Skip to Content

No: 74

Tarih: 05/05/2020

Konu:

Bazı ürünler için İGV ihdas eden 2424 sayılı Kararda değişiklikler yapıldı.


05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2485 sayılı Karar ile, 17.04.2020 tarihli ve 2424 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejim Kararına Ek Karar”da bazı değişiklikler yapılmış olup, Karar eki tablolara eklemeler yapılmıştır.

  • Karar’a ilişik Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda yer alan "4" numaralı sütunlar söz konusu tablolardan çıkarılmış ve sonraki sütun numaraları göre teselsül ettirilmiştir.
  • Söz konusu karara ilişik Ek-1’e (01.10.2020 tarihinden itibaren uygulanacak İGV oranları) aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

GTİP

İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)

1

2

3

4

8

5

6

7

6907.21.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.22.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.23.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.30.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.40.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6910.10.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6910.90.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Söz konusu karara ilişik Ek-2’ye (18.04.2020’den 30.09.2020’ye kadar uygulanacak İGV oranları (bu tarih dahil)) aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

GTİP

İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)

1

2

3

4

8

5

6

7

6907.21.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.22.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.23.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.30.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.40.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6910.10.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6910.90.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

 
  • Aynı Karar’a eklenen Geçici Madde 1 ile;
  • 18/4/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklenen eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, 2424 sayılı Karar hükümleri uygulanmayacaktır.
  • 2424 sayılı Karar kapsamında, 18/4/2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilecektir.

Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94