Skip to Content

No: 70

Tarih: 21/04/2020

Konu:

Bazı ürünler için uygulanan İGV oranları geçici olarak değiştirildi.


21/04/2020 tarihli ve 21106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2429 ve 2430 sayılı Kararlar ile, çeşitli kararlar ile ilave gümrük vergisine (İGV) tabi eşyadan, mezkûr Karar’a ekli Tabloda yer alanlarına ilişkin İGV oranları, 21/04/2020 tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekteki tabloda gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

• 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

• 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

• 30/9/2014 tarihli ve 2014/7252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

• 25/5/2015 tarihli ve 2015/7722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

• 21/11/2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı

• 12/12/2016 tarihli ve 2016/9640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

• 15/1/2019 tarihli ve 651 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

• 21/8/2019 tarihli ve 1475 sayılı Cumhurbaşkanı Karan

• 17/10.2019 tarihli ve 1655 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

• 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 18/5/2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 17/10/2016 tarihli ve 2Üî6/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 17/10/2016 tarihli ve 2Ü16/9422 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı,

• 16/1/2017 tarihli ve 2017/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 1/5/2017 tarihli ve 2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 3/7/2017 tarihli ve 2Û17/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 17/7/2017 tarihli ve 2017/10580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 5/3/2018 tarihli ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

• 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

• 11/12/2019 tarihli ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

21/04/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevki için bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, 21/04/2020 tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Bu karar, yayımı tarihinde (21/04/2020) yürürlüğe girmiştir.

2429 sayılı Kararın eki Tablo’ya ulaşmak için tıklayınız... 

2430 sayılı Kararın eki Tablo’ya ulaşmak için tıklayınız... 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94