Skip to Content

No: 82

Tarih: 27/12/2019

Konu:

4421.10.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Elbise Askılarının İthalatında Gözetim Uygulaması başlatıldı.


27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı verilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

4421.10.00.00.00

Elbise Askıları

2


Tebliğ ile tabloda belirtilen eşyanın ancak elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgesi ile ithal edilebileceği ve Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihinin, yükümlü tarafından beyannamenin 44 no.lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edileceği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94