Skip to Content

No: 80

Tarih: 24/12/2019

Konu:

İran menşeli bazı eşyaya uygulanan korunma önleminin uzatılmasına yönelik soruşturma açıldı.


24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/3 ve 2019/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler ile aşağıdaki tabloda detayları verilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşyanın İran’dan ithalatında, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8) kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Tebliğ No

GTİP

Ticari Tanım

Menşe

2019/3

5503.20.00.00.00

Sentetik ve suni devamsız lifler.

Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış):

- Poliesterlerden

İran İslam Cumhuriyeti

2019/4

3920.20.21.00.19

Plastikler ve mamulleri

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):

- Propilen polimerlerinden olanlar:

- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:

- - - Bioryente olanlar

- - - - Diğerleri

İran İslam Cumhuriyeti


Tebliğlerin 6’ncı maddesinde belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu, bu Tebliğlerin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne gönderenlerin soruşturma kapsamında “İlgili Taraf” olarak kabul edilecekleri belirtilmiştir.

Bu Tebliğler yayımı tarihi (24.12.2019) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen soruşturmalar, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır ve gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

2019/3 Sayılı Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

2019/4 Sayılı Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94