Skip to Content

No: 77

Tarih: 11/12/2019

Konu:

EFTA ve Ürdün STA’larının ekindeki Menşe Protokolleri PAAMK Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır.


11 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’le beraber PAAMK Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ile, (f) fıkrasındaki Türkiye ile EFTA Devletleri arasındaki STA ekindeki Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine ilişkin Protokol B ve (ğ) fıkrasındaki Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı arasındaki STA ekindeki Protokol II yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye ile AKÇT arasındaki anlaşma ekindeki Protokol 1’in yer aldığı (g) bendi (f) olarak değiştirilmiştir.

Bu Yönetmelik 1.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94