Skip to Content

No: 44

Tarih: 22/07/2019

Konu:

İthalat Rejim Kararı Eki II Sayılı Listede Belirtilen Bazı GTİP’lerin dipnotlarında değişiklik yapılmıştır.


20 Temmuz 2019 tarihli ve 30837 sayılı Resmi Gazete’de İthalat Rejimi Kararının ek II sayılı listesinde yer alan GTİP’lerin dipnotlarına ilişkin değişikliği açıklayan 1334 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Bu Karar’a göre;

95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan 7208.38.00.90.19 ve 7208.39.00.90.19 GTİP’lerinin yer aldığı tabloda belirtilen eşyalara 7 sayılı dipnot tanımlanmış olup 2 sayılı dipnotta değişiklik yapılarak anılan değişiklikler 72. Faslın sonunda toplanmıştır.

Bahsi geçen tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

Gümrük Vergisi Oranı (%)

  G.T.İ.P.

Dipnot

 

 

 

 

       5

 

 

 

 

   1

  2

  3

  4

  6

7

  8

   9

7208.38.00.90.19

 

   0

1,1

  4

 0

9(7)

9(7)

9(7)

9(7)

7208.39.00.90.19           

 

  0

1,1

  4

 0

9(7)

9(7)

9(7)

9(7)


Dipnot 2: Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

Dipnot 7: Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

 

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94