Skip to Content

No: 42

Tarih: 12/07/2019

Konu:

Elektronik kimlik belgesini haiz eşyanın ithalat ve ihracatı ile ilgili geçici madde hükümleri yayımlanmıştır.


12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren;

  • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İthalat: 2019/19)
  • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/6)

kapsamında bahse konu tebliğlere geçici madde eklenmiştir. Bu anlamda yürürlüğe giren Geçici Madde 1 hükümleri uyarınca;

  • 8517.12.00.00.12
  • 8517.62.00.10.00
  • 8517.62.00.90.00
  • 8526.91.80.00.19
  • 8528.59.00.00.00
  • 9032.89.00.00.00

GTİP’leri altında sınıflandırılan eşyanın YYS ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ihracatçılar tarafından ihracı ve/veya ithalatçılar tarafından serbest sokulması istenmesi halinde, 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94