Skip to Content

No: 40

Tarih: 19/06/2019

Konu:

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi’nde değişiklik yapılmıştır.


23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No: 1) ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin varışından önce başlanabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili Tebliğ hükümlerinden yararlanan eşya listesinde 17.06.2019 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, aşağıda yer verilen tablodaki GTİP’ler Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi’ne dahil edilmiştir.

Sıra

GTİP

1.

3926.90.97.90.14

2.

7311.00.91.90.00

3.

8204.11.00.00.00

4.

8205.40.00.00.00

5.

8421.39.35.90.00

6.

8421.39.85.90.00

7.

8424.89.70.00.00

8.

8425.39.00.00.90

9.

8425.49.00.00.00

10.

8516.80.80.00.11

11.

8525.80.19.00.11

12.

8526.10.00.00.19

13.

8526.91.80.00.19

14.

8543.70.30.00.00

15.

9027.10.10.00.00

16.

9031.80.80.90.00

17.

9613.80.00.00.19

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94