Skip to Content

No: 39

Tarih: 19/06/2019

Konu:

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı ve İthalatına İlişkin Tebliğler Yayımlandı.


18 Haziran 2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5) ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) ile, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın dış ticaret işlemlerinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Buna göre;

  • IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı veya serbest dolaşıma girişi öncesinde, beyan sahibi tarafından IMEI numarasının kontrolü için Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden BTK’ya başvurulur.
  • BTK tarafından elektronik ortamda yapılacak kontrolün olumlu sonuçlanması halinde uygunluk yazısı verilir.
  • Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır.
  • IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında/serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı/ithalatçı sorumludur.
  • Eşyanın ithalat ve ihracat işlemlerinde IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz. Ancak “cep telefonu” ihracatında durum geçerli olmayıp, ayrıca araştırma gerçekleştirilir.
  • Uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol edilerek düzenlenir. Bu prosedüre ek olarak, IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı sırasında, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri de göz önünde bulundurularak uygunluk belgesi düzenlenir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94