Skip to Content

No: 38

Tarih: 19/06/2019

Konu:

2019/24 sayılı Genelge ile “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” programı oluşturulmuştur.


2019/4 sayılı Genelge ile yürürlüğe giren, ithalat denetimlerinin etkinliği ve Türkiye’ye ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla, firmaların Bakanlık sistemine kaydının yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi" programında güncelleme yapılarak “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” programı oluşturulmuştur. Program hakkında 2019/24 sayılı Genelge ve bu Genelge uyarınca “Yükümlü ve Memur Kılavuzları” da yayımlanmıştır.

YFKS programı ile ilgili işleyiş ve izlenecek adımlar 2019/24 sayılı Genelge’de ve kılavuzlarda belirtilmiş olup, YFKS uygulaması başladığında ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine yurtdışındaki yabancı firmalar için YFKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilememesi nedeni ile, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını adına firmaların bu tarihe kadar YFKS programında kayıtlı olmayan yurtdışındaki yabancı firmaların unvan ve ülke bilgilerinin https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks internet adresinden anılan programa kaydedilmesi ve en yakın Gümrük İdaresine kaydın onaylatılması gerekmektedir.

Ayrıca, YFKS uygulamasının 14 Haziran 2019 tarihi itibariyle yükümlü kaydı ve memur onayı için kullanıma açık olacağı, İİKS uygulamasının 26.06.2019 tarihi itibariyle uygulamadan kalkacağı ve aynı zamanda YFKS numaralarının ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesinde yer alan “Kimlik No” bölümüne yazılmasının sistem üzerinde zorunlu hale getirileceği belirtilmektedir.

Bu Genelge, yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yürürlüğe girerek 2019/4 sayılı Genelge yürürlükten kalkacaktır.

İlgili yükümlü ve memur kılavuzuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yükümlü kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

Memur kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94