Skip to Content

No: 37

Tarih: 14/06/2019

Konu:

Teleprojektör, televizyon gibi kimi eşyanın ithalatında uygulanan İlave Gümrük Vergisi kaldırıldı.


09.12.2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejim Kararına Ek Karar”a ilişik tabloda yer alan kimi GTİP’ler, anılan listeden çıkarıldı.

Buna göre, aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımı verilen eşyanın, Karar’ın yayımı tarihinden itibaren yapılan ithalat işlemlerinde İlave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

GTİP

Eşya Tanımı

8528.72.10.00.00

Teleprojektörler

8528.72.20.00.00

Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar

8528.72.30.00.00

İçinde resim tüpü olanlar

8528.72.40.00.00

Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar

8528.72.60.00.00

Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar

8528.72.80.00.00

Diğerleri

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94