Skip to Content

No: 29

Tarih: 22/05/2019

Konu:ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük oranları düşürülmüştür.

22 Mayıs 2019 tarihli ve 30781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1130 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişiklikler ile 11.06.2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Karar’ın eki tablo aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir:
 

Pozisyon
 No

Eşya Tanımı

Uygulanmakta Olan
EMY (%)

Uygulanacak Olan
 EMY (%)

08.02

Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)

20

10

10.06

Pirinç

50

25

2106.90

Diğerleri

20

10

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

140

70

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

60

30

27.01

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar

13,7

5

2704.00

Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü

10

5

2713.11

Kalsine edilmemiş

4

4

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar(ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

60

30

3904.10

Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)

50

25

3908.10

Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12

10

5

39.26

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

60

30

44.01

Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

10

5

48.02

Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton

20

10

48.04

Birincil elyaf (kraft) kâğıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç)

20

10

48.11

Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç)

50

25

5502.10

Selüloz asetatdan olanlar

60

30

7308.90

Diğerleri

60

30

8413.70

Diğer santrifüj pompalar

20

10

8479.89

Diğerleri

20

10

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

120

60

9022.19

Diğer amaçlarla kullanılanlar

10

5

 

Bahse konu değişiklikler 21.05.2019 tarihi itibariyle uygulamaya konmuştur.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33