Skip to Content

No: 26

Tarih: 13/05/2019

Konu:Bazı tekstil ürünlerine uygulanan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru usul ve esasları düzenlendi.

11 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresineİlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile 18.04.2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ı kapsamındaki eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Buna göre, aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımlarıbelirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır:

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktar

İlave
Gümrük
Vergisi(%)

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmpertex Kumaş)

m2

30.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmpertex Kumaş)

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmpertex Kumaş)

 

Tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren (11.05.2019) 15 iş günü içerisinde, EK-1’de yer alan “Başvuru Formu Örneği” ile EK-2’de yer alan “Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler”i tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ticaret Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde, açıklayıcı bilgi/belge talep edilebilir; elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge istenebilir.

 

Bu kapsamda yapılacak ithalatta, Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilecek olup, düzenlenecek ithal lisansları 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

 

Söz konusu Karar kapsamı EK-1 ve EK-2’ye ulaşmak için tıklayınız...


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33