Skip to Content

No: 22

Tarih: 02/05/2019

Konu:Bazı eşyaların KDV ve ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır.

1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı gün yürürlüğe giren 30 Nisan 2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki maddeleri hükümlerince bazı mal ve hizmetlerin KDV ve ÖTV oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir.

i- 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da yapılan değişiklikler:

Anılan Karar’da,

  • Ekli (I) sayılı Liste’ye “Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri” ibaresi eklenerek %1;
  • Ekli (II) sayılı Liste’ye “B. Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 5’inci sırasında yer alan “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenerek %8

oranında KDV’ye tabi olacak şekilde değişikliğe gidilmiştir.

ii. Bazı eşyaya ilişkin ÖTV Kanunu eki listeler ile 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki 5/1-a bendi hükmünde yapılan değişiklikler:

Bunun yanı sıra, 24 ve 85’inci fasıllarında yer alan bazı eşyalara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarında değişiklik yapılmış olup, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı eşyaların asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir:

GTİP

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2679

0,42

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

67

0,2679

0,42

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,2679

0,42

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,2679

0,42


Ayrıca, ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listenin aşağıda yer verilen GTİP’i altında sınıflandırılan eşyaların da ÖTV vergi oranları yeniden düzenlenmiştir:

GTİP

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

25

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

-Diğerleri

50


Yukarıdaki değişikliklere ilaveten, 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki 5/1-a bendi hükmünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33