Skip to Content

No: 20

Tarih: 18/04/2019

Konu:Bazı demir veya alaşımsız çelikten çubukların Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden ithalatında gümrük vergisi uygulaması tanımlandı.

18 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 956 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimine Ek Karar’da değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen eşyaya aynı tabloda gösterildiği şekilde (6) sayılı dipnot tanımlanmış ve anılan dipnot 72.faslın sonuna eklenmiştir.

G.T.İ.P.

Dipnot

Gümrük Vergisi Oranı (%)

1

2

3

4

5

9

6

7

8

7214.20.00.00.11

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.12

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.13

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.14

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.15

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.16

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.17

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.18

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.19

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

(6)Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi %30 uygulanır.

 

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan, gözlemci durumunda olan ve üye olmayan ülkeler listesine ulaşmak için tıklayınız…

 

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33