Skip to Content

No: 18

Tarih: 10/04/2019

Konu:Varış öncesi gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen genelge yayımlandı.

1 Seri No.lu Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) 23.01.2019 tarihinde ve 30664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 23.04.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna ilişkin olarak, varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 2019/12 sayılı Genelge 08.04.2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu genelge ile düzenleme yapılan hususlara özet olarak aşağıda yer verilmiştir;

a. Başvuruya İlişkin Hususlar; varış öncesi gümrük işlemlerinden YYS sahiplerinin doğrudan yararlanacağı, YYS harici yükümlülerin ise bu işlemlerden yararlanmak için Tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtilmiştir.

b. Eşyaya İlişkin Hususlar; varış öncesi gümrük işlemlerinden yararlanılacak hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşyaya ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinin Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı belirtilmiştir.

c. Beyannameye İlişkin Hususlar; Varış Öncesi Gümrükleme İzni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerektiği ve izin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesine konu eşyanın bulunduğu konteyner İçerisinde sadece aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamındaki eşya olması gerektiği ve başka alıcılara ait eşya olmaması gerektiği belirtilmiştir.

d. İznin geri alınmasına ilişkin hususlar; 1 Seri No.lu Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği hükümlerinden yararlanan yükümlünün, Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde Varış Öncesi Gümrükleme İzninin geri alınacağı belirtilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33