Skip to Content

No: 16

Tarih: 28/03/2019

Konu:İhracatta Kâğıtsız Gümrük Projesine ilişkin yükümlü kılavuzu yayımlandı.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen “İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi”ne ilişkin yayınlanan kılavuz ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgelerin ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm taleplerin elektronik ortama alındığı ve bu kapsamda gümrük beyannamesine ekli belgelerin gümrük idaresince hiç bir surette kağıt ortamında saklanmayacağı belirtilmiştir.

Klavuzda, beyan sahibince gümrük beyannamesinin 44 numaralı alanında beyan edilip kağıt ortamında beyannameye eklenen tüm belgelerin dijital ortamda Tek Pencere Portalı üzerinden beyanname ile ilişkilendirileceği, beyannameye ilişkin dilekçelerin de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak BİLGE Sistemine gönderileceği belirtilmiştir.

Ayrıca sistemin kullanımına ilişkin detaylara da kılavuz kapsamında yer verilmiştir.

Yükümlü kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33