Skip to Content

No: 7

Tarih: 16/01/2019

Konu:Hububat ve bakliyat ile domates ithalatında tarife kontenjanı açıldı.

16 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 649 ve 650 sayılı Kararlar ile hububat ve bakliyat ile domatesin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Kararlar’a göre, 14.04.2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıdaki tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup bu kontenjan çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi %0 oranında; bunun dışındaki ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranı uygulanacaktır.

Bu Kararlar çerçevesinde yapılacak ithalatlar için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek olup ithal edilecek ürünlere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Tablo 1’de belirtilen hububat ve bakliyat ürünleri için açılan kontenjan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Tablo 2’de belirtilen domates ürünleri için açılan tarife kontenjanından ise, yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilerin faydalandırılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, bu tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

Tablo 1: Hububat ve bakliyat ürünlerine ilişkin tarife kontenjanı miktarları (649 No.lu Karar):

GTP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

07.13

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

100.000

10.01

Buğday ve mahlut

1.000.000

10.03

Arpa

700.000

10.05

Mısır

700.000

10.06

Pirinç

100.000

 

Tablo 2: Domates ürünlerine ilişkin tarife kontenjanı miktarları (650 No.lu Karar):

G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

2002.90.11.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar (yalnız 200 kg ve üzeri ambalajda olanlar)

25.000

0

31/5/2019

2002.90.31.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar (yalnız 200 kg ve üzeri ambalajda olanlar)

2002.90.91.00.00

Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar (yalnız 200 kg ve üzeri ambalajda olanlar)


Bu Kararlar yayımı tarihinde (16 Ocak 2019) yürürlüğe girmiştir.          

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33