Skip to Content

No: 6

Tarih: 04/01/2019

Konu:İhracatta kıymet araştırması ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31.12.2018 tarihli ve 2018/23 sayılı Genelge ile ihracatta kıymet araştırması ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmış ve aynı konudaki 2016/14 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenleme ile;

1. a. Gümrük Müdürlüğünce, ihracat kıymetinin doğruluğunun araştırılması gerektiğine karar verilmesi halinde; beyan edilen kıymetin, beyanname tarihinden önceki 12 aylık süre içerisinde işlem gören aynı veya benzer ticari tanımlı eşyaların ortalama ihracat kıymetinin artı veya eksi %20 aralığında olması halinde ihracat eşyası için kıymet araştırmasına gidilmemesi,

b. Artı veya eksi %20 aralığının dışında bulunan kıymet farklarının bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmesi,

c. Kıymet araştırması için yapılacak işlemlerin, ihracatın gerçekleşmesine veya beyannamenin kapatılmasına engel bir husus olarak değerlendirilmemesi,

2. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılacak incelemede;

a. Bölge Müdürlüğü tarafından, eşya kıymeti hakkında görüş verebileceği değerlendirilen kurum veya kuruluşlar nezdinde yapılan araştırma sonucunda, olumlu görüş alınması halinde yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,

b. Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi ve Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi,

c. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi,

3. YYS sahibi kişiler adına tescil edilmiş ihracat beyannameleri ile ilgili kıymet araştırmasına gidilmemesi,

4. Kıymet araştırmasına başlanılması halinde, somut bir sonuca ulaşılmadan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairelerine bildirimde bulunulmaması,

uygun bulunmuştur.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33