Skip to Content

No: 5

Tarih: 04/01/2019

Konu:Gümrük Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

3 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
  • OKSB için gereken özel koşullar,
  • Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar,
  • Gümrük antrepoları yatırım izni,
  • Geçici depolama yeri ve gümrük antrepolarına ilişkin yetki,
  • Gümrükte iş takibi

konuları kapsamındaki ilgili maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler arasında aşağıdaki konuların öne çıktığı anlaşılmaktadır.

  • OKSB için gereken özel koşullarda yer alan en az 15 işçi istihdam etme şartının; 30 işçi olarak değiştirilmesi,
  • Yatırım iznine tabi olmayan antrepolar için antrepo açma ve işletme izinlerinin, süresiz olarak verilebilmesi,
  • Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılmasının usulsüzlük cezası gerektiren fiiller arasına eklenmesi.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğe eklenen geçici 13. maddenin üçüncü fıkrasında, 15 Ocak 2019 tarihi itibariyle OKSB sahibi olan ve 15’ten fazla, 30’dan az işçi istihdam eden kişilerin, statü belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar bu belgeden ve bu belge kapsamında sahip oldukları hak ve yetkilerden faydalanmaya devam edecekleri belirtilmiştir.

Bu Yönetmelik ile eklenen geçici 13. madde 15 Ocak 2019 tarihinde, diğer değişiklikler ise yayımı tarihinde (3 Ocak 2019) yürürlüğe girecektir.

Yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız…

Eski Ek-79'a ulaşmak için tıklayınız...

Yeni Ek-79'a ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33