Skip to Content

No: 2

Tarih: 02/01/2019

Konu:Bazı paslanmaz çelikten borular ve içi boş profil ürünleri ile bazı sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ürünlerinin ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemde değişiklik yapıldı.

31 Aralık 2018 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile, 2013/4 sayılı Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 GTİP’i altında yer alan “Diğerleri” ve 7306.61.10.00.00 GTİP’i altında yer alan “paslanmaz çelikten olanlar” eşyasının ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)

Eski Uygulama

Yeni Uygulama

7306.40.20.90.00

Diğerleri

Çin Tayvanı

YC Inox Co., Ltd.

7,98

7,98

Froch Enterprise Co., Ltd.

7,98

7,98

7306.40.80.90.00

Diğerleri

Diğerleri

14,65

11,50

Çin Halk Cumhuriyeti

Foshan Vinmay Stainless Steel Co., Ltd.

13,82

13,82

7306.61.10.00.00

Paslanmaz Çelikten Olanlar

Foshan Nanhai Qiuxun Stainless Steel Product Co., Ltd.

25,27

20,50

Diğerleri

25,27

20,50

Ayrıca 31 Aralık 2018 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile, 2013/10 sayılı Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” adlı eşyanın ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %’si)

Eski Uygulama

Yeni Uygulama

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Çin Halk Cumhuriyeti

87

44

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat


Bu Tebliğler, yayımı tarihinde (31.12.2018) yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33