Skip to Content

No: 1

Tarih: 02/01/2019

Konu:İran menşeli 3903.19 GTİP’i altında yer alan polistren ithalatında %11,3 oranında dampinge karşı kesin önlem getirildi.

31 Aralık 2018 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/40 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile, İran İslam Cumhuriyeti menşeli 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı polistiren eşyasının Türkiye’ye ithalatında %11,3 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

 

GTİP

 

Eşya Tanımı

 

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

3903.19.00.00.00

Diğerleri

İran İslam Cumhuriyeti

Tüm Firmalar

%11,3

 

Bu Tebliğ, yayım tarihinde (31.12.2018) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33