Skip to Content

No: 70

Tarih: 28/12/2018

Konu:Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin mevcut tesislerinin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması gibi değişikliklerin bildirimine ilişkin yazı yayımlandı.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 21.12.2018 tarihli 40049096 sayılı yazı ile; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 18/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması veya yeni tesis, depo açılması ya da kiralanması durumunda,  sertifikalandırılmadan sonra veya güncelleme dönemleri arasında yapılacak tesis bildiriminin hangi sürede ve hangi tesisler için yapılacağına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla,

 

A. Başvuru formunun (EK-1/A) ibrazı ile bildirimi yapılması gereken tesislerin;

 

 1. Yönetim ofisi
 2. Gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve arşiv ofisleri
 3. Bilgi işlem ofisi

 

B. Başvuru formu (EK-1/A) ve soru formu (EK-2) ibrazı ile bildirimi yapılması gereken tesislerin;

 

 1. Üretim tesisi (İthal girdi kullanılmadan üretilen ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği tesisler hariçtir.),
 2. Depo (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu yerler hariçtir.),
  1. İhraç edilecek eşyanın depolandığı, elleçlendiği depo/tesis,
  2. Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde tamamlandıktan sonra getirilerek konulduğu depo/tesis.

Olduğu,

 

C. Tesis bildirimi yapılacak durumlarda;

 

 1. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra, üç yıl sonraki güncelleme döneminden önce faaliyete geçen tesislerin bildiriminin, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacağı,
 2. İki güncelleme dönemi arasında faaliyete geçen tesislerin bildiriminin, ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacağı,
 3. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmasında ya da sonrasında herhangi bir aşamada bildirilmiş olan ancak kapladığı alan, dış sınırları, giriş çıkış noktaları gibi fiziki unsurlarında esaslı değişiklik yapılmış olan tesislerin bildiriminin, yapılan değişikliğin tamamlanarak faaliyete geçirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde yapılacağı,

D. İstisnalar;

 

 1. Ek-2 soru formunun, güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalması halinde, tesis bildirimlerinin sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacağı,
 2. A ve B bölümünde belirtilen tesisler altı aydan daha az süre kullanılmak üzere kiralanmışsa, tesis bildirimlerinin sadece (EK-1/A) ibrazı ile yapılacağı,
 3. Tesis bildirimleri ile birlikte ISO 27001 ve ISO 9001 sertifikalarının da ibraz edilmesi gerekmekle birlikte, ISO sertifikalarının bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde de verilebileceği, ayrıca 1 ve 2 nci maddede belirtilen durumlarda ISO belgelerinin ibraz edilmeyeceği

 

Hususları bildirilmiştir

 Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33