Skip to Content

No: 67

Tarih: 26/12/2018

Konu:Gümrük Mevzuatı kapsamında 2019 yılında uygulanacak bazı tutarlar güncellendi.

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157) ile 503 sıra numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca %23,73 olarak belirlenen 2018 yılı yeniden değerleme oranı baz alınarak; Gümrük Kanunu’nda yer alan usulsüzlük cezası, Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da yer alan çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği’ndeki bazı tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu Tebliğ’in 2 ila 4’üncü maddeleri uyarınca yapılan değişiklikler doğrultusunda uygulanacak tutarlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Tablo 1: Tebliğ (Seri No.157) ile Getirilen Değişiklikleri Gösterir Tablo

 

Mevzuat Bilgisi

Mevcut Durum

Yeni Düzenleme

Gümrük Kanunu

Madde 241/1

 

Usulsüzlük cezası

105,00 TL

130,00 TL

Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

Madde 122/1-a

 

 

  • İhracat için fazla çalışma ücreti

9,39 TL

12,00 TL

  • Diğer işlemler

 

22,52 TL

28,00 TL

Madde 122/1-b

 

 

 

  • İhracat için fazla çalışma ücreti (Türk plakalı kamyonlar)

 

22,52 TL

 

28,00 TL

  • Diğer işlemler

35,68 TL

44,00 TL

Gümrük Yönetmeliği

Madde 500/1-a

Gümrük Müdürlüklerinin geri verme ve kaldırmaya yetkili olduğu azami tutar

183.000,00 TL

226.000,00 TL

Madde 500/1-b

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin geri verme ve kaldırmaya yetkili olduğu azami tutar

935.000,00 TL

1.157.000,00 TL

Madde 500/1-c

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın geri verme ve kaldırmaya yetkili olduğu asgari tutar

935.000,00 TL

1.157.000,00 TL

Madde 584

Usulsüzlük cezası

105,00 TL

130,00 TL

 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde (26.12.2018) yürürlüğe girer.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33