Skip to Content

No: 66

Tarih: 26/12/2018

Konu:2019 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.

Yapılan düzenleme kapsamında, 30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 ve Ek-2 numaralı eklerinde verilen Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (EK-1) ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Ücret Tarifesi (EK-2) tutarları güncellenmiştir.
Söz konusu eklerin güncel haline ulaşmak için tıklayınız…

Ayrıca, anılan Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir:

Değişiklikten Önce

Değişiklikten Sonra

Md. 5/1/c-3: Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.

 

Md. 5/1/c-3: Bir önceki takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000’i aşmış olması halinde, Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aşmış olması halinde %35 oranında indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması halinde, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranları uygulanabilir.

Md. 5/1/ç: Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.500 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

Md. 5/1/ç: Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 4.000 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

-

Md. 5/1/m: Ek-1’deki tabloda yer alan ANT-1 hizmet kodu kapsamında Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu beyannameler için Asgari Ücret Tarifesi %50 oranında indirimli olarak uygulanır.

 

Bu Tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33