Skip to Content

No: 65

Tarih: 10/12/2018

Konu:Borular, kablolar, kağıtlar, kartonlar, televizyonlar, oyuncaklar gibi bazı ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi.

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 433 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Karara ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına karar verilmiştir.

İlave gümrük vergisi uygulanacak başlıca eşyanın borular, kablolar, kağıtlar, kartonlar, taklit mücevher eşyası, televizyonlar, oyuncaklar olduğu ve vergi oranının %10 ila %30 arasında değiştiği görülmektedir.

Bahse konu İGV, AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya ve Singapur için %0, diğer ülkeler için ekli tabloda belirtilen oranlarda uygulanacaktır.

Ayrıca, Karara ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacağı belirtilmektedir. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır.

Diğer yandan, Kararın Geçici 1’inci maddesi kapsamında, Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya özet beyanının verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu Karar, yayım tarihinde (10 Aralık 2018) yürürlüğe girmiştir.

İlave gümrük vergisi uygulanacak eşya tanımı, GTİP ve vergi oranlarını gösteren tabloya ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33