Skip to Content

No: 52

Tarih: 16/10/2018

Konu:Demir-çelik ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları belirlendi.

16 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ ile, 2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe konulan Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmiştir. Buna göre;

1. Genel tarife kontenjanı

  • Gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak dağıtılacak,
  • Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecek,
  • Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda Karar çerçevesinde uygulanan ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacak ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecektir.
  • Genel tarife kontenjanı miktarı Ek-1’de gösterilmektedir.

2. Belirli ülkeler tarife kontanjanı;

  • Gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak dağıtılacak,
  • Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilecektir.
  • Ek-1’deki tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tümünün Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için tarife kontenjanı miktarı toplam 518.803 ton olarak belirlenmiş olup bu miktar her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 tonu geçmeyecektir.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgilere Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasındaki ilandan ulaşılabilecektir.

Bu Tebliğ 17.10.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ekindeki tarife kontenjanı kapsamı eşya ve ülke listesine ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com
(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com
(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com
(212) 408 51 33