Skip to Content

No: 51

Tarih: 02/10/2018

Konu:Demir-çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlandı.

2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük getirilmiştir.

Bu bağlamda, Karar ile getirilen ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanacak ve soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecektir. Ayrıca, soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilecektir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmeyecektir.

EK-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün grupları itibariyle karşılarında gösterilen miktarlarda genel tarife kontenjanı açılmıştır.

Diğer yandan, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda ek mali yükümlülük teminata bağlanmayacak ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecektir.

Ayrıca, Ek-1’de gümrük tarife pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün Ek-2 sayılı listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı toplam 518.803 ton olarak belirlenmiş olup bu miktar her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 tonu geçmeyecektir.

Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanacaktır.

Bu Karar yayım tarihini izleyen 15’inci gün yürürlüğe girecektir.

 

Ek mali yükümlülük uygulanacak eşya oranlarına ilişkin tabloya ulaşmak için tıklayınız...

Muafiyet sağlanacak ülkelere ilişkin tabloya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır  

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33