Skip to Content

No: 44

Tarih: 28/06/2018

Konu:İthalat Rejimi Kararına Ekli (V) Sayılı Liste Güncellenmiştir.

95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki (V) sayılı listenin güncellenmesine ilişkin 2018/11975 sayılı Karar 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar’ın 1’inci maddesi gereğince, İthalat Rejimi Kararına ekli (V) sayılı listede değişiklikler yapılmış olup güncellenen listedeki detaylara ulaşmak için tıklayınız...

Yürürlükteki ithalat rejim kararına göre, (II)  sayılı Liste kapsamında yer alan  ve daha ziyade girdi mahiyetinde olan sanayi ürünlerinin, aynı zamanda (V) sayılı Listede yer alması durumunda (II) ve (V) sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanmaktadır.

(V) sayılı Liste uygulamasının sağladığı vergi avantajından halihazırda yararlanan veya yararlanmak isteyen firmaların (V) sayılı Listede yer alan güncellemeleri kontrol etmelerinde yarar bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bu Karar, 01.07.2018 tarihi itibariyle geçerli olmak suretiyle, yayımı tarihinde (27.06.2018) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33