Skip to Content

No: 43

Tarih: 27/06/2018

Konu:Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasın Dair Yönetmelik yayımlandı.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırma Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan Yönetmelik 25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Değişikliklere bakıldığında aşağıdaki hususların öne çıktığı görülmektedir:

 • Sertifika ve kapsamına ilişkin şirket bölünmelerine yönelik uygulamada düzenleme yapılmıştır.
 • Güvenilirlik koşulu gereğince hava ve karayolu taşımacılığında ceza koşullarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
 • Ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu gereğince aranan mevzuat eğitimi ile cari ve/veya geriye dönük yapılan gümrük kontrollerinin kimler tarafından verileceği/yapılacağı düzenlenmiştir.
 • YYS başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak hazırlanan EK -7 yerinde inceleme ve değerlendirme formu yeni soru formuna göre revize edilmiştir.
 • Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılması ve sertifika alınmasından sonra yapılan değişikliklere ilişkin bildirim usulleri eklenmiştir.
 • İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyacak izinli gönderici harici taşıyıcılara ve bunların gümrük işlemlerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 • İzinli gönderici yetkisi başvuru koşullarında ve yetki kapsamı eşyaların gümrük işlemlerine yönelik değişiklikler yapılmıştır.
 • İzinli alıcı yetkisi başvuru koşullarında değişiklik yapılmıştır.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri yeniden düzenlenmiştir.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınmasına ilişkin bazı maddelerde düzenleme yapılmıştır.
 • Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin faaliyet raporu formatı ve usulleri belirlenmiştir.
 • Sertifika kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin sonradan kontrolü maddeleri yürürlükten kaldırılarak; sertifika ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin ön izleme maddeleri eklenmiştir.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarının izlenmesi maddesi değiştirilerek, YYS ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarına ilişkin yerinde izleme ve gümrük işlemlerinin geriye dönük kontrolü maddeleri eklenmiştir.
 • EK-2 soru formu düzenlenmiştir.

Diğer yandan eklenen geçici maddeler ile; 13/01/2018 tarihi ile 25/06/2018 tarihleri arasında yapılan başvurulara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmış ve mevcut YYS sahibi firmaların sertifikalarının üç yılı süresini doldurmalarına müteakip yapılacak olan izleme faaliyetine yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetveline ulaşmak için tıklayınız...

İlgili yönetmelik ve eklerine ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33