Skip to Content

No: 42

Tarih: 26/06/2018

Konu:ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesine karar verildi.

25 Haziran 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar ile ekli tabloda yer alan eşyanın ABD menşeli olanlarının ithalatında %4 ila %70 aralığında olmak üzere karşılarında gösterilen oranda ek mali yükümlülük tahsil edilecektir.

Ek mali yükümlülük ödenmeksizin ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi durumunda noksan ek mali yükümlülük tutarının 2 katı oranında para cezası uygulanacaktır.

Karara eklenen geçici madde ile, Karar yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılan eşyanın Karar yayımı tarihinden en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi veya özet beyanının verilmesi halinde ek mali yükümlülük tahsil edilmeyecektir.

Bu Karar, 21 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek mali yükümlülük uygulanacak eşya ve oranlara ilişkin tabloya ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33