Skip to Content

No: 41

Tarih: 25/06/2018

Konu:Bazı ürünlerin ithalatında telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesine karar verildi.

22 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar ile Türkiye aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla, İthalat Rejimi Kararı Eki II Sayılı listede yer verilen eşyanın [93 üncü fasıl, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri ve tarım ürünleri (5, 9, 13 ila 15,17 ila 22, 24 ve 44 ila 46. fasıllar) hariç] Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli olanların Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilecektir.

Buna göre; bu Karar kapsamında İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak;

a) Endonezya menşeli eşya için “Diğer Ülkeler” (DÜ) gümrük vergisi ile “Gelişme Yolundaki Ülkeler” (GYÜ) gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

b) Hindistan menşeli eşya için (25, 27, 28, 50 ila 60, 71 ila 76, 78, 79, 81 ila 83, 87 ila 89. fasıllar hariç) DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

c) Ukrayna ve Vietnam menşeli eşya için DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

ç) Sri Lanka menşeli 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

d) Bangladeş menşeli 50 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ gümrük vergisi oranında,

e) Kamboçya menşeli 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ gümrük vergisi oranında,

f) Etiyopya menşeli 5209.42 GTİP’li eşya için DÜ gümrük vergisi oranında,

g) Nepal menşeli 5509.21, 5509.22 ve 5509.51 GTİP’li eşya için DÜ gümrük vergisi oranında,

ğ) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ekli listede sıralanan Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay ve Pakistan menşeli (Pakistan için 42 ve 43. fasıllar ile 50 ila 63. fasıllar hariç) eşya için GYÜ gümrük vergisi oranında,

h) Pakistan menşeli 42 ve 43. fasıllar ile 50 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ gümrük vergisi oranında

ek mali yükümlülük tahsil edilecektir.

11.09.2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Karar, yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33