Skip to Content

No: 40

Tarih: 22/06/2018

Konu:Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasının uzatılmasına karar verildi.

21 Haziran 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile, aşağıdaki tabloda GTİP’leri belirtilen duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 yıl süreyle uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmıştır.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

06.08.2018- 05.08.2019

06.08.2019-05.08.2020

06.08.2020-05.08.2021

4814.20.00.00.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)

3,75 ABD Doları/Kg

3,5 ABD Doları/Kg

3,25 ABD Doları/Kg

4814.90.10.00.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar

4814.90.70.10.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)

 

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde (21 Haziran 2018) yürürlüğe girmiştir.                                          Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33