Skip to Content

No: 37

Tarih: 28/05/2018

Konu:7143 sayılı Kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ’e baktığımızda Kanuna ilave olarak aşağıdaki hususlarda ilave açıklamalar getirildiği görülmektedir:

  1. İnceleme ve Tahakkuk Safhası İle İlgili
  • Gümrük işlemlerine ilişkin hükümler için incelemeye başlama tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri ile diğer incelemeler için görevlendirme tarihinin esas alınacağına,
  • Gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları için rapor tarihinin esas alınacağına,

yer verilmiş olup, bu tarihlerin 18.05.2018 tarihinden önce olması durumunda bu incelemeler yapılandırma kapsamında değerlendirilebilecektir.

  1. Kendiliğinden Yapılan Beyanlar İle İlgili
  • Tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın gümrüklenmiş değere bağlı olanlar dâhil sadece idari para cezası gerektirmesi ve kanunda belirtilen şekilde başvurmak suretiyle kendiliğinden bildirilmesi durumunda söz konusu idari para cezaların tahsilinden vazgeçileceği,

belirtilmiştir.

Yapılandırmaya ilişkin hazırladığımız özet tabloya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33