Skip to Content

No: 10

Tarih: 06/02/2018

Konu:e-ihracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) yayımlandı.

6 Şubat 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile ilgili 31.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile, ülkemiz e-ticaret sektörünün mevcut durumu, e-ihracata yönelik sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda eylem planı oluşturulmuştur. Bu kapsamda belirlenen 7 stratejik hedef aşağıdaki gibidir.

  1. Lojistik kapasitesi geliştirilecektir.
  2. Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecektir.
  3. Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetimin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
  4. e-İhracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecektir.
  5. Ülkemiz e-ihracatçı firma sayısı artırılacaktır.
  6. Mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacaktır.
  7. E-İhracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirlikleri yapılacaktır.

Söz konusu e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33