Skip to Content

No: 8

Tarih: 29/01/2018

Konu:Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlülerin izlenmesine ilişkin (Soru Formu ve Yıllık Faaliyet Raporu Hk) yazı yayımladı.

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin izlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik yayımlamış olduğu 24.01.2018 tarih ve 31405719 sayılı dağıtımlı yazıda, sertifika sahibi firmalar açısından soru formunun güncellenmesi ve yıllık faaliyet raporları hakkındaki yükümlülükler belirtilmiştir. Bu itibarla; 

13.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 153’üncü maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından, soru formlarının sertifikalarının düzenlenme tarihinden itibaren üç yılda bir güncellenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sertifikanın düzenlendiği tarih esas alınarak, her üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar soru formunun güncel halinin hazırlanması ve düzenlendikleri tarihi izleyen 15 gün içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Soru formu yıllık güncelleme döneminde bir önceki yıl ibraz edilmiş olsa da, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl geçmişse soru formu güncellenmelidir. Örneğin, Şubat 2015 tarihinde sertifika almış olan bir firmanın, sürenin dolduğu Şubat 2016 ve Şubat 2017 tarihlerinde soru formu güncellemesini yapmış olsa da üç yıllık sürenin dolduğu Şubat 2018 tarihinde soru formunu güncellemesi gerekmektedir.

Öte yandan, Yönetmelik’in 158’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yıllık faaliyet raporunun usul ve esaslarına ilişkin düzenlemenin henüz yapılmaması nedeniyle, yalnızca soru formu güncellemesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir. 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33