Skip to Content

No: 6

Tarih: 25/01/2018

Konu:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tebliği gereken evrakın Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden iletilmesine ilişkin Tebliğ yayımlandı.

25.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilecekler.

Bu Tebliğ kapsamında tebliği gereken evrak, Bakanlık tarafından elektronik imza ile imzalanarak tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Bu kapsamdaki belgeler ayrıca kağıt ortamında tebliğ edilmez.

Tebliğ’de sisteme kayıt olan muhataplara düşen sorumluluklara da yer verilmiştir. Buna göre muhataplar elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde tam ve doğru olarak Başkanlığa beyan etmekle, bütün şartlara riayet etmekle, parola ve kullanıcı kodunu başkasına kullandırmamakla yükümlüdürler.

Bu Tebliğ hükümlerine uyulmaması durumunda Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Bu Tebliğ, 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33