Skip to Content

No: 5

Tarih: 11/01/2018

Konu:Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvurularında kullanılacak olan elektronik soru formu hakkında duyuru yayınlandı.

13 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’le, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmıştı. 9 Ocak 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan duyuruya göre, 13 Ocak 2018 tarihinden itibaren söz konusu Yönetmelik’in 2 no.lu ekinde yer alan soru formunun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:
 

  1. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde 13.10.2017 tarihli Resmi Gazete ile yapılan değişiklik uyarınca Yönetmelik’in 2 no.lu ekinde yer alan soru formunun 13/01/2018 tarihinden itibaren kullanılacak olan haline http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi adresinden ulaşılması mümkündür. Başvuru yapılırken ibraz edilecek soru formunun bahse konu adreste yer alan son versiyona göre hazırlanmış olduğuna dikkat edilmelidir.
  2. Soru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanır.
  3. Soru formu 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı ibraz edilir.
  4. 13 Ocak 2018- 13 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak başvurularda, soru formu isteğe bağlı olarak ıslak imzalı olarak da ibraz edilebilir. Bu durumda belirlenen elektronik ortamda (PDF) düzenlenmiş nüshanın çıktısı ıslak imza ile imzalanarak elektronik örneği (CD veya taşınabilir bellek içerisinde) ile birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir. Ancak bu dönemde, soru formunun elektronik örneğinin e-imzalı olarak ibraz edilmesi
  5. 13 Nisan 2018 tarihinden sonra yapılacak başvurularda soru formu sadece belirlenen elektronik formatta (PDF) ve elektronik imzalı olması koşuluyla kabul edilir. Bu durumda söz konusu formun elektronik örneği (CD veya taşınabilir bellek içerisinde) ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir ve ayrıca kağıt nüsha aranmaz.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33