Skip to Content

No: 4

Tarih: 04/01/2018

Konu:Taşıtlar, cep telefonları ve televizyonlar için “Elektronik Bandrol” uygulaması başladı.

4 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yayımlanan Yönetmelikte öne çıkan konular şu şekildedir:

  • e-Bandrol uygulaması, ithalatta ticari maksatla ithal edilen cep telefonu, taşıtlar ve televizyonlar ile imalatta yurt içinde imal edilen cep telefonları ve televizyonları kapsamaktadır.
  • Yurt içinde televizyon imal eden mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmesi için;

a) Faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20.000 adet televizyon bandrolü almış olması,

b) İlk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20.000 adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması şartı aranmaktadır.

  • e-Bandrol uygulamasında hali hazırda bandrol alımında istenen belgelerin yanı sıra, firmaların KEP adreslerini tüzel kişilerde firmayı temsile yetkili kişinin, gerçek kişilerde ise kendisinin imzalı yazısı ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
  • Kurum tarafından mükelleflerin yıllık ihtiyaçlarına göre bildirdikleri miktarda e-Bandrol seri numarası tanımlanmaktadır. Tanımlanan e-Bandrol numaralarının ithal veya imal edilen bandrole tabi cihazların seri numaraları ile eşleştirilerek Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
  • İthalatta, gümrük giriş beyannamesinin kapanmasını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde; talep dilekçesi, talep formu (gümrük giriş beyanname numarası, beyanname kalem numarası, gümrük müdürlüğü, beyanname tescil tarihi, beyanname kapanış tarihi, cihazın türü, markası, modeli, sayısı, bandrol oranı, bandrol tutarı, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren), gümrük giriş beyannamesi ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontun Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin Başkanlık tarafından kontrol edilip onaylanması ve mükellefe bildirilmesi ile gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olmaktadır.
  • İmalatta, cihazların imalatını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler talep dilekçesi, talep formu (cihazın türü, markası, modeli, sayısı, birim fiyatı, üretim tarihi, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren) ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekont Kuruma gönderilmektedir. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanması ve mükellefe bildirilmesi ile söz konusu cihazlar için üretim tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olmaktadır.
  • İlk yıl için Kurumun belirlediği süre içerisinde e-Bandrol seri numaraları talep edilecektir, İzleyen yılda kullanılacak e-Bandrol seri numaralarının ise Aralık ayı içerisinde alınması zorunludur. İlgili yılda kullanılmayan seri numaralarının iptal edilmek üzere izleyen yılın Ocak ayının 10 uncu gününe kadar Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde (04.01.2018) yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52