Skip to Content

No: 69

Tarih: 27/12/2017

Konu:İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Hakkında Tebliğ yayımlandı.

2017/3 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğ 27 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, kullanıcılara, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olma zorunluluğu getirilmiş olup, başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikaların ya da mobil elektronik imzaların ithalat işlemleri için de kullanılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, yetkilendirme başvurusu ve onayı, yetki süresinin uzatılması, yetkinin iptali, yetkinin askıya alınması ve güncelleme işlemleri süreçlerine de Tebliğ kapsamında yer verilmiştir.

Tebliğ’in 10’uncu maddesi uyarınca, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanacak; 1 Nisan 2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki “E-imza Uygulamalarının” altında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünden gerçekleştirilmektedir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33