Skip to Content

No: 66

Tarih: 15/12/2017

Konu:Gümrük Kanunu ve Yönetmelik uyarınca 2018 yılında uygulanacak bazı tutarlar açıklandı.

14 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) ile 484 sıra numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca %14,47 olarak belirlenen 2017 yılı yeniden değerleme oranı baz alınarak; Gümrük Kanunu’nda yer alan usulsüzlük cezası, Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da yer alan çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği’ndeki bazı tutarlar 2018 yılı için yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, söz konusu Tebliğ’in 2 ila 4’üncü maddeleri uyarınca yapılan değişiklikler doğrultusunda uygulanacak tutarlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Tablo 1: Tebliğ (Seri No.146) ile Getirilen Değişiklikleri Gösterir Tablo

 

Mevzuat Bilgisi

Mevcut Durum

Tebliğ (Seri No. 146)

Gümrük Kanunu

Madde 241/1

92,00 TL

105,00 TL

 

Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

Madde 122/1-a

  • İhracat için fazla çalışma ücreti

 

  • Diğer işlemler

 

8,20 TL

 

19,67 TL

 

9,39 TL

 

22,52 TL

Madde 122/1-b

  • İhracat için fazla çalışma ücreti (Türk plakalı kamyonlar)
  • Diğer işlemler

 

19,67 TL

 

31,17 TL

 

22,52 TL

 

35,68 TL

 

Gümrük Yönetmeliği

Madde 500/1-a

160.000,00 TL

183.000,00 TL

Madde 500/1-b

817.000,00 TL

935.000,00 TL

Madde 500/1-c

817.000,00 TL

935.000,00 TL

Madde 584

92,00 TL

105,00 TL

 

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bahse konu değişiklikleri içeren Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33