Skip to Content

No: 65

Tarih: 14/12/2017

Konu:Kakao Hamuru (yağı alınmış olsun olmasın), Kakao yağı ve Kakao tozu İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10929 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar ile Ekli tabloda yer alan eşyaların, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilecektir.

GTİP

MADDE İSMİ

TOPLU KONUT FONU (CIF BEDELİNİN YÜZDESİ)

FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ VE GANA CUMHURİYETİ

1803.10.00.00.00

Yağı alınmamış

9,6

1803.20.00.00.00

Tamamen veya kısmen yağı alınmış

9,6

1804.00.00.00.00

Kakao yağı (katı ve sıvı)

7,7

1805.00.00.00.00

Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)

8

                                                                                                                                                  

Eşya menşeinin doğru beyanından ithalatçılar sorumlu olup, sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir.

Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33