Skip to Content

No: 64

Tarih: 14/12/2017

Konu:Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar ile ekli tabloda yer alan fasıllar ve G.T.İ.P.'li eşyanın karşısında belirtilen ülkeler menşeli olanların A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir.

Buna göre; bu karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak;

  1. Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için "Diğer Ülkeler (DÜ)" gümrük vergisi ile "Gelişme Yolundaki Ülkeler" gümrük vergisi arasındaki fark kadar,
  1. Bangladeş ve Kamboçya için "DÜ" gümrük vergisi ile "En Az Gelişmiş Ülkeler" gümrük vergisi arasındaki fark kadar,
  1. Pakistan için "DÜ" gümrük vergisi ile "Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler" gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

tahsil edilir.                                                                                                                                

Fasıl-G.T.İ.P.

Madde Tanımı

Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak Ülkeler

39.22

Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya

Endonezya, Hindistan, Vietnam

39.23

Plastiklerden eşya taşımasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri

39.24

Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası

39.25

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri

39.26

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

42. Fasıl

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)

Endonezya, Hindistan, Vietnam, Pakistan

43. Fasıl

Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri

50. Fasıl

İpek

Endonezya, Pakistan, Vietnam, Bangladeş

51. Fasıl

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 hariç)

52. Fasıl

Pamuk

53. Fasıl

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 ve 53.02 hariç)

54. Fasıl

Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

55. Fasıl

Sentetik veya suni devamsız lifler

56. Fasıl

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

57. Fasıl

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

58. Fasıl

Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler

59. Fasıl

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

60. Fasıl

Örme veya kroşe eşya

61. Fasıl

Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı

Sri Lanka, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Kamboçya

62. Fasıl

Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı

63. Fasıl

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar

64. Fasıl

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların aksamı

Hindistan, Vietnam

65. Fasıl

Başlıklar ve aksamı

Endonezya, Vietnam

66. Fasıl

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

67. Fasıl

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya

68. Fasıl

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Hindistan, Vietnam

69. Fasıl

Seramik mamulleri

70. Fasıl

Cam ve cam eşya

84. Fasıl

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları

Endonezya, Hindistan, Vietnam

85. Fasıl

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı.

Hindistan, Vietnam

87. Fasıl

Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları

Endonezya

88. Fasıl

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

89. Fasıl

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

90. Fasıl

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarı

Hindistan

91. Fasıl

Saatler ve bunların aksam ve parçaları

92. Fasıl

Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı

94. Fasıl

Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

Endonezya, Hindistan, Vietnam

95. Fasıl

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı

96. Fasıl

Çeşitli mamul eşya

 

Eşya menşeinin doğru beyanından ithalatçılar sorumlu olup, sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir.

Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33