Skip to Content

No: 61

Tarih: 28/11/2017

Konu:Dâhilde İşleme Rejimi Kararında Önemli Değişiklikler yapıldı.

26 Kasım 2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dâhilde İşleme Rejimi Kararında değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliklerden öne çıkan konular aşağıda yer almaktadır:  

a) YYS sahibi şirketleri için %1, OKSB sahibi şirketler için ise % 1, % 5 ve % 10 oranında indirimli teminat uygulanması tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, OKSB şirketleri için ihracat performansına bağlı olarak % 1 ve % 5 oranında indirimli teminat uygulaması imkanı tanınmıştır.

b) Dahilde işleme rejimi tedbirlerine uymamaya ilişkin rejim ihlal halleri yeninden düzenlenmiştir. Özellikle döviz kullanım oranı aşımı ve Bakanlıkça belirlenen şartların ihlali durumlarına yönelik yeni bir yaptırım tanımlaması yapılmıştır. Bu iki durumda ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün bünyesinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi koşulu ile bir vergi ya da idari para cezası tatbik etmek yerine 6 ay süre ile indirimli teminat uygulanmasından yararlanılmaması yaptırımı getirilmiştir.

c) Karara bir geçici madde eklenmiştir. Bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil) bu düzenlemelerden yararlanabileceği belirtilmiştir.  

Ayrıca bu geçici maddede belge/izinde kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılacağı hükmüne yer verilmiştir.  

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Konuya ilişkin detaylı tabloya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33