Skip to Content

No: 60

Tarih: 24/11/2017

Konu:Hububat veya baklagillerden elde edilen kepek gibi kalıntılar, bitkisel katı veya sıvı yağlardan arta kalan küspe gibi artıklar, keten tohumu, balık unu ve klima cihazları gibi ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisinde değişiklik yapıldı.

22.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10796 ve 2017/10798 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile, bazı ürünlerin gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.

  • 2017/10796 sayılı Karar ile, Karara ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda G.T.İ.P. ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir ve dipnot eklenmiştir.

  • IV sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddenin

gümrük vergisi D-8 ülkeleri ve diğer ülkeler için %2 oranında uygulanmakta iken; %0’a indirilmiştir.

 

 

  • 2017/10798 sayılı Karar ile, Karara ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP ve ismi belirtilen maddelere ilişkin fasıl sonuna dipnot eklenmiştir.

Diğer yandan, Kararlar’ın Geçici 1’inci maddesi kapsamında, 2017/10796 sayılı Kararın yayımı tarihinden önce, 2017/10798 sayılı Kararın ise yürürlüğe giriş tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın Kararın yayımı tarihinden/yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya özet beyanının verilmesi halinde, bu Kararların hükümleri uygulanmayacaktır.

2017/10796 sayılı Karar yayımı tarihinde (22 Kasım 2017), 2017/10798 sayılı Karar ise 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (22 Kasım 2017) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33