Skip to Content

No: 55

Tarih: 06/11/2017

Konu:Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı yayımlandı.

Bilindiği üzere 2 Kasım 2017 tarihli duyuru ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 2017/12 sayılı genelge yayımlanmıştır. İlgili genelge ile Gümrük işlemi yapan ithalatçı ve ihracatçı firmaların kendi işlemleri hakkında doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinebilmeleri için Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programının [GET-APP] uygulamaya konulduğu duyurulmuştur. Program vasıtasıyla eşya sahibi, eşyasının gümrükte nerede bulunduğunu, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu ve ortalama işlem sürelerini anlık olarak takip edebilecektir.

Program, ithalat ve ihracatla bağlantılı süreçleri kapsamakta ve firmalar, kendilerine tanınan yetkiler kapsamında, alıcı/gönderici olarak kayıtlı bulundukları beyan ve beyannamelere ait işlemleri görebilmektedir.

Bakanlık web sayfasında GET-APP uygulaması yayımlanmış, programı kullanmak isteyen ihracatçı ve ithalatçılar için başvuruya açılmıştır. Buna göre;

  • Firma adına başvuruyu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı, firmayı doğrudan temsile yetkili kişi yapacaktır.
  • Başvuru sahibinin şirketi temsile yetkili olup olmadığı sistem tarafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminden kontrol edildikten sonra, firmaya otomatik olarak bir kullanıcı kodu tanımlanacaktır.
  • Belirlenen kullanıcı kodu, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı firma e-posta adresine iletilecektir.
  • Kullanıcı kodu firmaya tanımlanacak ve firma, en fazla 5 kişiye program kullanım yetkisi verebilecektir.

Program ile sunulan veriler geçici ve bilgilendirme amaçlı olup, resmi bir bağlayıcılık taşımadığı, verilerin ispat ve ilzam aracı olarak kullanılamayacağı genelgede ayrıca belirtilmiştir.

Programın kullanımı, ilgili veri alanları, başvuru prosedürü gibi hususlar yayımlanan Kullanma Kılavuzunda açıklanmıştır.

Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

 

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33