Skip to Content

No: 49

Tarih: 17/08/2017

Konu:Bazı kazanlar, brülörler, asansörler, yürüyen merdivenler ve bunların parçaları ile LED ampüllerin ithalatında ilave gümrük vergisi getirildi.

17.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kazanlar, brülörler, asansörler ve skipli yük kaldırıcıları, yürüyen merdivenler ve yürüyen platformlar ile bunların parçaları ve LED ampüller gibi ekli tabloda GTİP’leri ve isimleri yer alan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına karar verilmiştir.

Bahse konu İGV, AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya için %0, diğer ülkeler için ekli tabloda belirtilen oranlarda uygulanacaktır.

Ayrıca Karar'a ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacağı belirtilmiştir. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır.

Diğer yandan, Karar'ın Geçici 1'inci maddesi kapsamında Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya özet beyanının verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu Karar, yayımı tarihinde (17 Ağustos 2017) yürürlüğe girmiştir.

Uygulanacak gümrük vergisi oranlarına ait tabloya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33